Available courses

Course for creating Moodle tests.

eAssessment: assessment of/for learning with digital tools course in Madeira, March 2019

eAssessment: assessment of/for learning with digital tools course in Madeira, March 2019

Kursuse eesmärgiks on tutvustada erinevate õpikeskkondade ja -võrgustike analüüsimise, loomise, kasutamise ja haldamise võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist õpikeskkondade ja võrgustike efektiivseks loomiseks ja haldamiseks.