Available courses

Kursuse käigus tutvustatakse lapsevanematele ja teistele huvilistele erinevaid laste ja noorte seas populaarsemaid videomänge, nendega seotud sõnavara jms. Kursuse läbimine aitab täiskasvanul saavutada lastega paremat kontakti ja luua suhtlust lapsi huvitavatel teemadel - videomängud.

Kursuse eesmärgiks on tutvustada erinevate õpikeskkondade ja -võrgustike analüüsimise, loomise, kasutamise ja haldamise võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist õpikeskkondade ja võrgustike efektiivseks loomiseks ja haldamiseks.